وبلاگ

آدم­‌های ساده

امیررضا آرمیون کتاب «زنـــدگی کن!» ١٠ اردیبهشت ١٣٩٣ 2 عدد 2400 بار

ساده که می شوی، همه چیز خوب می شود...

سؤالات خداوند در روز قيامت!

امیررضا آرمیون کتاب «تـو، تـــویی؟!» ٠١ اردیبهشت ١٣٩٣ 0 عدد 2075 بار

خداوند در روز قيامت از تو نخواهد پرسيد كه در دنيا چه اتومبيلى سوار مى‌شدى، بلكه خواهد پرسيد...

آرزوى كافى

امیررضا آرمیون کتاب «مـن، منـــم؟!» ٢٠ فروردین ١٣٩٣ 1 عدد 2037 بار

در فرودگاه، گفتگوى لحظات آخر بين مادر و دخترى را شنيدم... هواپيما در حال حركت بود و آنها همديگر را با احساس بغل كردند و...

تا مرگ ما را از هم جدا کند...

امیررضا آرمیون کتاب «تـو و مـن؟!» ١٠ فروردین ١٣٩٣ 0 عدد 2878 بار

بسیاری از همسران دعا می کنند که در زندگی و مرگ همیشه با هم باشنـــد، ولی باور نمی کنــم که کسی در وفاداری و عشــق مانند خانم...

ارتباط با ما

نام :
ایمیل :

عضویت در باشگاه خوانندگان کتاب های دکتر آرمیون:

1) اشتراک ایمیلی:
 

2) ارسال یک پیامک خالی به شماره: 3000909070

آخرین ها: